Skip to the content
Menu

Teatertilbud

Teaterlek

Teaterlek tilbyr grunnleggende teatertrening med fokus på den unge skuespillerens arbeide med kropp og stemme. Det legges vekt på å utvikle trygghet, empati, tilhørighet og tro på seg selv.
Timene består av øvelser i konsentrasjon, tilstedeværelse, improvisasjon og samarbeid, og legges opp etter elevenes alder og nivå. Elevene lærer å utforske sitt eget, personlige uttrykk og egne fortellermåter, gjennom bevegelse, improvisasjon og enkle tekster. Kreativ utforskning av tema og ikke ferdige manus står sentralt, og legger grunnlaget for å skape sceniske situasjoner og forestillinger.

Alder
7-9 år (2. - 4. klasse)
(Yngre elever anbefales Kulturmiks. Fra 5. klasse kan eleven velge to retninger innen teaterfaget: Impro & teatersport og Teaterproduksjon)

Undervisningssteder
Vi underviser ved Rådstua Teaterhus i Vestregata 48 og Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Kulturskolen underviser også ved skoler dersom det er praktisk mulig for våre lærere. Det betyr at det må være flere elever i samme skolekrets, og undervisningsforholdene må være tilfredsstillende.

Pris:
Se her

Samspill/samarbeidsprosjekter/festival: Elevene vil som del av sin undervisning kunne delta i samproduksjoner med andre teatergrupper og fagfelt ved Kulturskolen. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

Kontakt for mer informasjon:

Påmeld