Skip to the content

Sommerskoler

Sommerskole - Kirsten Sand juniorstrykere

Sommerorkesterskole for strykere på juniornivå, som har spilt fra ca. 2 – 6 år. Vi kommer til å spille masse orkester, men også ha undervisning i grupper, og ha nivådelt teori- og notelære. Tilbudet passer både for elever som har spilt en stund, og for dere som skal starte i juniororkester fra høsten.

“Ensemblespill er en viktig del av instrumental-/vokalopplæringa i alle faser. Større fellesensembler kan samle elever fra alle programmer og elever med opplæring i andre kunstfag. Dette kan gi tilgang til viktige sosiale erfaringer, felles musikkopplevelser, skape gode relasjoner og bidra til integrering av minoritetsspråklige elever.”

Rammeplan - Fagplan for musikk

Alder:
Ca. 8 – 12 år. Søkeren må disponere eget instrument

Undervisningssteder:
Kulturskolens lokaler i Krognessveien 33. Rom: Aula og U2

Tidspunkt:
Tirsdag 11.8 – fredag 14.8
Kl. 10 – 14.

Pris:
1200,-

Påmeldingsfrist:
26.6.2020

Bindende påmelding og forskuddsbetaling via Vipps. Ved opptak blir det sendt ut betalingsinformasjon via e-post/sms. Det må være registrert gyldig betaling før oppstart. Dersom for få påmeldte vil ikke kurset bli gjennomført.


Påmeld