Skip to the content

Skolerute

Årsplan for ansatte Vår 2020

SKOLERUTE 2019-2020

August 

8.-13. Sommerskole musikk, sommerskole dans 

12.-16. Sommerskole teater 

13.-16. Sommerskole visuell kunst 

22. Oppstart undervisning musikk og dans 

26. Oppstart undervisning teater 

 

September 

2. Oppstart undervisning visuell kunst 

 

Oktober 

3.-4. Høstferie for elever, kursdager for lærere 

 

November 

 

Desember 

20. Siste undervisingsdag  

 

Januar 

3. januar mulighet for etterundervisning musikk 

6. Oppstart undervisning musikk, dans og teater  

13. Oppstart visuell kunst 

 

Februar 

15. Åpent Hus – velkommen til å prøve ut våre fagtilbud i teater, visuell kunst, dans og musikk 

 

Mars 

2.-6. Vinterferie for elever 

30.-31. Kulturskoleuka 

 

April 

1.-3. Kulturskoleuka 

6.-13. Påskeferie 

29. Dansens Dag 

30. Vanlig undervisning v/ kulturskolen (grunnskolen har fri) 

 

Mai 

1Arbeidernes frigjøringsdag - offentlig fridag 

17. Grunnlovsdag – offentlig fridag 

21. Kr. Himmelfartsdag - offentlig fridag 

 

Juni 

1. 2. Pinsedag – offentlig fridag 

8. Siste undervisningsdag 

9. - 19. Utøvendeuker for lærere 

22.-26. Sommerskole visuell kunst, teater og dans