Skip to the content

Koronavirus

Her vil du fortløpende finne oppdatert informasjon om hvordan koronavirus-situasjonen berører kulturskolen

Oppdatert info om åpning av Kulturskolen

Hei, da har vi fått klarsignal fra ledelsen i kommunen til at vi gradvis kan gjenåpne og ta opp aktivitetene ved skolen igjen. Det er svært gledelig, og vi ser frem til å ta imot lærere og elever på nytt. Vi starter gradvis opp undervisningen fra førstkommende mandag, den 18. mai.

Dere vil bli kontaktet av hver enkelt avdeling/lærer angående detaljer når det gjelder de fagene dere går på som nå starter opp. Alle fag har individuelle hensyn som må tas i forbindelse med undervisningen, og dette vil dere få informasjon om direkte fra læreren.

Vi jobber nå for å ha alt utstyr på plass for å kunne ivareta smittevernet ved skolen. Vi har utarbeidet en egen veileder for smittevern, som er basert på de veilederne som er utarbeidet av Udir, Norsk Musikkskoleråd og Norsk Musikkråd. Alle lærerne er kjent med denne, og i tillegg har alle lærere gjennomført egne risikoanalyser for sine fag, slik at ansatte, elever og foresatte skal føle seg trygg på at undervisningen gjennomføres så sikkert som mulig iht. smittevernet. Vi oppdaterer alle våre rutiner og planer rundt dette fortløpende etter hvert som nye retningslinjer gis sentralt.

Covid-19 vil føre til at vi må endre en del rutiner i forhold til slik det var før utbruddet.

De tre grunnpilarene i smittevern er fremdeles håndvask, holde avstand og at man holder seg hjemme dersom man er syk eller viser symptomer på forkjølelse.

Videre vil dørene til Kulturskolen være låst den første tiden. Dette pga. sambruket vi har med universitetet. Dette betyr at elevene må møte opp presis til timen, og de vil bli hentet av læreren ved inngangsdøren. Alle får beskjed av sin lærer om hvilken inngangsdør de skal benytte. Lærer påser at eleven bruker antibac/vasker hendene før timen, og i tillegg utfører læreren nødvendig rengjøring/desinfisering på sitt rom mellom timene. For å begrense trengsel har ikke foresatte adgang til bygget.

Vi antar at det vil oppstå situasjoner som vi ikke har forutsett når vi nå går i gang, og vi vil følge godt med for å kunne justerer rutinene etter hvert som behovene oppstår.

Dersom en elev blir syk på timen, er det viktig at vi kan nå de foresatte på det telefonnummeret dere har oppgitt til oss. Eleven vil da bli tatt med til et eget rom, hvor vi vil oppholde oss inntil de kan bli hentet. Det er viktig at ikke offentlig transport benyttes ved slike tilfeller. Ved slike tilfeller vil vi ta ekstra forbehold når det gjelder smittevern og avstand.

Vi har satt opp noen regler for en trygg kulturskole, som tar utgangspunkt i vår veileder for smittevern. 

Regler for trygg kulturskole

· Hold minst 1 meter avstand

· Unngå håndhilsning og klemming

· Vask eller desinfiser hendene når du ankommer Kulturskolen

· Alle lærere og elever skal vaske hendene med såpe og vann før de går til undervisningsrommet

· Instrumenter, noter skal være personlige

· Hånddesinfeksjonsmiddel skal være tilgjengelig i alle rom som brukes og benyttes før og etter undervisningen

· Foreldre som følger elever til kulturskolen må levere eleven utenfor undervisningslokalet og vente ute til eleven er ferdig. Elever som har behov for assistanse til timen, avtaler dette med lærer på forhånd.

· For å unngå trengsel er det viktig at elever møter opp ved inngangen presis, og ikke fem-ti minutter tidligere. Hold avstand.

· Vær hjemme ved sykdom og sykdomssymptomer.

 

Med vennlig hilsen Torbjørn Ingvaldsen,

Konstituert rektor ved Kulturskolen, TromsøPublisert 15.05.2020 kl 11:00

Updated information the city council of Tromsø. 

The School of Culture is now working to clarify when and how teaching can start up physically again at the school. When the guidelines become clear, it will be a goal for us to provide high-quality professional services while also making everyone feel safe and taken care of and to prevent and limitate the risk of infection. When this is done, we will send out information to all students and guardians. For the time being, we will continue with the digital education established in connection to the Covid-19 outbreak.
 
We recommends everyone who has the opportunity to follow it on the schools facebook page.
Payment questions:
Tromsø cultural school is a municipal education program.
It will therefore be the municipal management that decides issues related to reimbursement of the fees.
This will also be considered in relation to the offer offered on digital platforms.
Due to the demanding situation the municipality is in, we must return to questions related to reimbursement at a later date.

Updated:

16.04.2020 kl 14:00