Skip to the content
Menu

SAMBA 2015 konferanse

SKUG-senteret deltar på konferansen SAMBA 2015, i Kristiansand.

10. til 12. november deltok SKUG senteret på konferansen SAMBA 2015 som organiseres av Najonalt Senter for Kunst og Kultur i Opplæringen. Konferansen avholdtes i Kristiansand, og SKUG-senteret presenterte sitt arbeid på en stand dag 1 og med en presentasjon/workshop dag 2. 

 

SKUG presenterer ulike måter å spille ved å  bruke tilpasset musikkteknologi som  musikkinstrument. Et av instrumentene er farge-keyboard der tangentene på et keyboard er farget ut fra  tonehøyde, og man følger grafisk notasjon i  musikkprogramvaren E-Scape. Notene på  skjermen viser farge og trinn for neste tone du  skal spille, og hvis du spiller feil tone blinker den  riktige tonen på skjermen. Tilbakemeldinger fra  SKUG-elever har vært at dette virker  motiverende og kan hjelpe elever med  lærevansker å holde fokus mens de spiller.

 

Man kan også spille bare med øynene! SKUG har hatt møter med selskapet Tobii i Bergen  som selger og utvikler øyestyrte  datamaskiner. Disse brukes først og fremst som  kommunikasjonshjelpemiddel for  mennesker som ikke har talespråk. Gjennom samarbeid  med Tobii har vi fått prøve ut  øyestyring av musikkprogramvaren E-Scape.Man kan spille ved å se på en tone, akkord eller en knapp med ulike farger eller bilder. For eksempel kan man i eksemplet på denne tobii-maskinen se på bildet av en trompet for å spille en trompetfrase, eller bildet av en saksofon for å spille en saksofon-frase.