Skip to the content
Menu

E-Musikk

 
Elev utforsker hvordan man kan spille piano med øynene.
Når han ser på en tangent, spiller den tonen. 
 

E-Musikk er en musikkprogramvare som kan fungere som et øye- eller bryterstyrt musikkinstrument. 
E-Musikk inneholder et bibliotek med cirka 170 sanger fra ulike genre, og som passer ulike aldersgrupper. I tillegg kan man utforske enkel komponering med komponeringsmaler, lytte til eller fremføre musikkhistorieforedrag med lydeksempler og opplest tekst, og utforske instrumenter, skalaer og hvordan man spiller med standard notasjon.  

Kort presentasjon av hvordan man kan spille med E-Musikk: 
https://youtu.be/k9IXZhRyx-Y 

Elever fra SKUG-senteret og workshops med SKUG synger og spiller med øye- og bryterstyring: 
Med øyestyring kan man se på knapper på skjermen for å spille eller synge enkelttoner eller fraser som er lagt inn i hver knapp. De som spiller med bryter, trigger musikken i hver knapp hver gang de trykker på bryteren. Slik kan man for eksempel synge en sang frase for frase, eller improvisere på et fargekeyboard på skjermen: 
https://youtu.be/cn8WJeD5IGc 

 


E-Musikk Startmeny med de fire hoveddelene. 
 

E-Musikk er utviklet ved SKUG-senteret i Tromsø, med støtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir).  
Her har prosjektgruppa og referansegruppa møte i Tromsø den 24. mars 2020:  


Prosjektgruppa og referansegruppa er samlet i Tromsø:  
Einar Berg-Olsen (SKUG), Bjarne Isaksen (Universitetet i Sørøst-Norge), Tim Anderson (SKUG),  
Elin Skogdal (SKUG), Mia Sveli Johnsen (skoleelev), Anne Wagnild (Spesialpedagog Mortensnes skole/ Trudvang barnehage), Elisabeth Mentzoni (Statped). 

E-Musikkaktiviteter januar 2020 til april 2022

Hvem kan spille med E-Musikk som instrument 

E-Musikk passer spesielt godt som instrument for de som bruker Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, og/eller som har mulighet til å lære å bruke enten bryter(e) eller øyestyring.  
Målet er at alle som prøver å spille med øye- eller bryterstyring for første gang skal føle at de lykkes, og opplever at de kan spille selvstendig. For å få til dette har E-Musikk flere hjelpefunksjoner, for eksempel kan frasene i en sang organiseres i en rekkefølge, der man bare ser én og én knapp på skjermen. For en nybegynner kan knappene være veldig store og ha fine bilder, symboler eller farger.  

Etter hvert som musikerne øver, blir bedre og ønsker mer kontroll, kan man slå av støttefunksjoner og for eksempel gå over til mindre knapper med tekst, tall, og note- og akkordnavn. 

Synge med E-Musikk

I skole og barnehage brukes det mye sang i musikkundervisning, samlinger, forestillinger og tverrfaglig undervisning. Vi har derfor laget et ganske stort utvalg av sanger der det er gjort opptak av sangfraser. Den som synger kan «låne» en stemme som de styrer med øye- eller bryterstyring, og med sin stemme kan de delta i sangbaserte aktiviteter sammen med de andre elevene. På denne videoen kan dere høre hvordan man kan være vokalist i et band med øyestyring:  https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU 

Spille instrumentalmusikk med E-Musikk  

E-Musikk har også mange instrumental-sanger og spillestemmer. Man kan spille soloer med små fraser eller improvisere på instrumenter som for eksempel piano, harpe eller fargekeyboard (tangentene har farger).  
Man kan også spille akkorder og kompe andre som spiller eller synger en sang. E-Musikk har et akkordbibliotek, så det er ganske enkelt å lage sine egne akkord-spillestemmer. Når man spiller akkorder med øyestyring, kan man ha alle akkordene i en sang på skjermen og så fritt velge den riktige akkorden selv, eller still inn E-Musikk til å bare vise én akkord på skjermen, mens en hjelper bruker tastatur for å velge den riktige akkorden (f.eks. G – G-dur, A – a-moll osv), må musikeren spille akkorden ved å se på den, eller trigge den med en bryter. 

Lage eget materiale i E-Musikk 

All musikk som finnes i biblioteket kan redigeres, men for å gjøre dette trenger man å bruke tastatur og mus. Man kan for eksempel endre størrelse og posisjon på knapper, legge inn egne bilder, tekst og lyder. Hvis det er ønskelig å spille etter et annet fargesystem enn det E-Musikk har brukt (Figurenotes), så er det også enkelt å endre farge på knappene.  

Hvis man vil lage helt egne sanger, så er det mulig å gjøre lydopptak, eller laste inn egne lydfiler (wav), eller man kan koble til et MIDI-keyboard og spille inn den musikken man ønsker i den enkelte knappen. Biblioteket i E-Musikk inneholder også et stort utvalg av bilder, lyder og MIDI-klipp som man kan bruke for å lage nye sanger.  

Nytt materiale kan også bestå av tekst og/eller opplest tekst, slik at man også kan bruke E-Musikk i andre fag enn musikk, der man ønsker å kombinere tekst, lyd, bilder og musikk. For eksempel kan disse kombineres i et foredrag der eleven beskriver landet.   

 


Sangen er delt opp i fraser, og én og én knapp vises etter hverandre med én frase i hver knapp. Når eleven ser på knappen, spilles frasen i den knappen.  

Hvordan kan man få prøve E-Musikk 

Det er mulig å søke om å få E-Musikk som aktivitetshjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentralen,  
men det er også mulig å laste ned en prøveversjon av E-Musikk som vil fungere i 90 dager.  
Kom i gang med E-Musikk

E-Musikk kjører på PC eller nettbrett med Windows. Dette inkluderer de fleste øyestyringsmaskiner, f.eks. Tobii Dynavox, Grid Pad og Rolltalk.  

Ta gjerne kontakt med SKUG-senteret for mer informasjon elin.skogdal@tromso.kommune.no 

Ta gjerne en titt på videoer med elever som spiller, da de er de aller beste til å vise hvordan man kan skape god musikk med øye- og bryterstyring: 

 1. Elev spiller «Hode, skulder, kne og tå» på øving og med venninner fra klassen:
  https://www.youtube.com/watch?v=-u-Sb5Z5s9o&t=10s 
 2. «Vise ved vintersolkverv» spilt med hodebryter:
  https://www.youtube.com/watch?v=Jj1cyMFxDoc&t=10s 
 3. Elev synger bursdagssangen:  
  https://youtu.be/rn2L0wy90Fw 
 4. Fireåring synger Lille Bolla Bølla: 
  https://youtu.be/yQdrUqvpcCk 
 5. Skoleprosjekt verdensrom – en fjerdeklasse laget ord, lyder og musikk om verdensrommet: 
  https://youtu.be/FFe7n68DjBk 
 6. Synge «Splitter pine» med øyestyring: 
  https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU 
 7. Test av hvordan man kan komponere i E-Musikk 
  https://youtu.be/g4uyFJpRvhg 
 8. SKUG-konsert med øyestyrt «Johnny på knappefabrikk» 
  https://youtu.be/d2eQO4CsOO0 

Spill og lær om musikk med øye- eller bryterstyring