Skip to the content
Menu

Øyestyrt musikkinstrument

Øving og samspill med øyestyrt instrument.

På SKUG-senteret jobber vi hele tiden med å utvikle og prøve ut nye måter å spille musikk på som kan passe for elevene våre. For noen av elevene er det vanskelig å bestemme over kroppen, men de kan ha god kontroll over øynene. En del bruker øyestyrte kommunikasjonssystemm som gjør at de kan snakke med øynene, og nå har SKUG i samarbeid med Dr Tim Anderson utviklet et øyestyrt musikkinstrument. Det er nå også mulig å spille med øynene!

Dette åpner nye muligheter! Et kamera på datamaskinene registrerer hvor øynene ser. Ved å se på bilder eller figurer på skjermen, kan du spille musikk! Du kan spille melodier, enkelttoner, looper, akkorder – alt som kan spilles på et vanlig keyboard kan også spilles på det øyestyrte instrumentet. Instrumentet kan tilpasses til musikerens erfaring med øyestyring og til den musikalske utviklinga hos musikeren. Du kan guides gjennom et musikalsk forløp i en øvingssituasjon, eller slippes helt fri og spille som du vil – alt etter hva som trengs i den musikalske sammenhengen. Nybegynnere kan begynne enkelt og få mye hjelp eller guiding når de spiller. Etter hvert som de blir bedre på sitt instrument vil oppgavene bli vanskeligere og de spille med mindre hjelp fra programvaren.

 

Lille Petter Edderkopp:

Her (bildet over) er sangen delt opp i fire fraser som kan spilles hver for seg. Frasene spilles fra ventre mot høyre for at melodien skal bli "rett". I utgangspunktet kan alle frasene spilles når som helst ved å se på dem, men det finnes muligheter for å legge inn noen begrensninger som er med på å rydde opp både lydbildet og det visuelle bildet. Det er mulig å stille inn at ingen nye fraser utløses før den som spilles er ferdigspilt. Det er også mulig å bare vise den neste frasen som skal spilles, som i eksemplene under:

   

 

For elever som er kommet litt videre, kan musikk som Saint-Saëns "Elefanter" fra "Dyrenes karneval" være en god utfordring:

I dette musikkstykket er det ikke mye plass til å hvile øynene, fordi det er mange fraser. Et godt hjelpemiddel er å bare la frasen som spilles pluss den neste man skal spille, vises:

 

Man kan spille melodier med enkelttoner eller fraser, eller man kan improvisere og velge fritt hvilken frase eller tone som skal spilles. På bildet under er det en kort improvisasjonsfrase i hvert bilde. I det øynene ser på bildet spilles den valgte frasen.

 

Man kan også spille looper. Hvert bilde er en loop som kan spilles når man ser på den. Loopene kan stilles inn til å spille ferdig før neste starter, og på den måten er det mulig å se rundt på skjermen og finne neste loop samtidig som en loop spiller.

 

Man kan også ha et skjerm-keyboard der farge (Figurenotes-system) og tonenavn kan vises på hver tangent. Når du ser på en tangent spilles tonen. Det kan være vanskelig å velge den rette tonen og for å øve på dette, og på hvordan melodien skal høres ut kan man lage en sekvens der bare den neste tangenten som skal spilles vises. Etter hvert som man blir bedre kan man gå tilbake til å se alle tangentene.