Skip to the content

Kulturskolens kulturforum

Årsmøtepapirer

Tidspunkt for årsmøtet er satt til mandag 12. oktober, kl 18 på kulturskolen personalrom.

Innkalling til årsmøte 2020