Skip to the content
Menu

Skolerute

H-2021 

UKENR.

INNHOLD 

August 

31

34

16-20.: Sommerskole Kirsten Sandkurs junior

26. Oppstart undervisning musikk

September 

37

38

18-19. UtN 1.samling fordypningsprogram

25. lørdagskonsert

Oktober 

40

41

42

42

43

7-8. Høstferie for elever 

16-17 UtN 2

21 korkonsert i forbindelse med operafestivalen

22-24. mestermøte strykere

30. lørdagskonsert

November 

44-45

45

45

46

46

47

Samspilluker, timepl oppløses, samspillgrupper opprettes

13-14. UtN 3

14. UMM Ungdommens Musikkmesterskap Tromsø

15. Kulturskolen har undervisning (grunnskolefri) 

20. lørdagskonsert

26-28. Mestermøte strykere og piano

Desember 

48

49

49

51

5. konsert i Elverhøy kirke

9. konsert Grønnåsen krk og 10. konsert Kroken krk

11-12. UtN 4

21. Siste undervisningsdag  før jul

VÅR 2022 

 

 

Januar 

1

1

3

4

4. Oppstart undervisning musikk tirsdag 4.1

8-9. UtN 5  

19-21. UNGSY øving

29-31. UNGSY øving

Februar 

5-6

5

5

6

8

Samspilluker, timepl oppløses, samspillgrupper opprettes

2. Konsert UNGSY Nordlysfestivalen

5. Konsert Kommende stjerner Nordlysfestivalen

12. Åpent Hus – velkommen til oss på musikk. Flytta til Kulturskoleuka i april

 25-27. Mestermøte stryk

Mars 

10

11

12

13

13

7-11.Vinterferie for elever 

19-20. UtN 6

26. lørdagskonsert

28. Årsmøte i Tk-kulturforum

Samspilluker

April 

13

14

15

16

16

16

1-2. Opptak til neste års UtN 22/23

Samspilluker/Kulturskoleuka konserter hele uken

11.-18. Påskeferie 

20. Mulighet for etter undervisning. 

21. Første undervisning etter Påske 

23-24. UtN 7

Mai 

18

20

20

21

21

21

7.-8. UtN 8

17. Grunnlovsdag – offentlig fridag  

21. lørdagskonsert

26. Kr. Himmelfartsdag - offentlig fridag  

27. Kulturskolen har undervisning (grunnskolefri)

27-29. Mestermøte strykere og piano

Juni 

23

23

23

24-25

6. 2. Pinsedag – offentlig fridag 

 9. Siste undervisningsdag 

10. Etter undervisning mandagselever. 

13-18 Utøvendeuker for lærere