Skip to the content
Menu

Samisk samspill

Velkommen til samisk samspill.
Tilbudet er et samspilltilbud med samisk fokus

Ukentlig samspill med fokus på samisk musikk i en moderne setting. Dette vil foregå som gruppeundervisning ledet av Herborg Rundberg. Hun vil stå for arrangeringen av musikken som blir spesialtilpasset elevene og instrumentene de spiller, og hvordan de synger og joiker. Elevene vil kunne påvirke det musikalske innholdet gjennom å prøve seg på komponering og improvisasjon! Det kan også hentes inn elementer fra den kvenske musikktradisjonen i dette opplegget.

Startalder:
Skolealder, men tilbudet passer best for mellomtrinnet, ungdomsskole og opp.
Gruppene blir satt sammen i aldersbestemte grupper.

Besetning: Alle instrumenter inkludert sang

Påmeld