Skip to the content
Menu

Dansetilbud

Kulturmiks

Kulturmiks gir de yngste barna en spennende introduksjon til fagområdene dans, musikk og teater. Faget er forankret i barnets sosiale utvikling og en utforskning av barnets interesser. Målet er at elevene gjennom lekpreget undervisning, skal utvikle og styrke egen fantasi og kreativitet, opplevelsen av samhold, skaperglede og mestring. 

På Kulturmiks møter eleven pedagoger som behersker flere språk i tillegg til norsk. Undervisningen er stasjonsbasert, med et tolærersystem, der faglærer har ansvar for undervisningen og gruppelærer har ansvar for oppfølging av elever og samarbeid hjem-kulturskole (kontaktlærer). 

Kulturmiks MINI
Alder
Elever som er født i 2017 kan søke om plass i 2021

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 16.45-17.30

Samspill på Kulturskolen
MINI-elevene er ikke med på samspill utenfor Kulturmiks dette første undervisningsåret, men kan samarbeide på tvers av fagområder innenfor samme aldersgruppe. De kan også få besøk av eldre elever og/eller profesjonelle utøver i løpet av skoleåret.


Kulturmiks MIDI
Alder
Elever som er født i 2016 kan søke om plass i 2021

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 17.45-18.30

Samspill på Kulturskolen
MIDI-elevene er ikke med på samspill utenfor Kulturmiks dette undervisningsåret, men kan samarbeide på tvers av fagområder innenfor samme aldersgruppe, samarbeide med andre fag innenfor eldre eller yngre aldersgruppe. De kan også få besøk av eldre elever og/eller profesjonelle utøver i løpet av skoleåret.


Kulturmiks MAXI
Alder
Elever som er født i 2013, 2014 og 2015 kan søke om plass i 2021

Undervisningstid
Mandager eller tirsdager 18.45-19.30


Prosjekter
MAXI-elevene har flere visninger i løpet av skoleåret. Hvert prosjekt avsluttes med en visning. Disse visningene kan finne sted i andre enn Kulturskolens lokaler.
.

All undervisning i Kulturmiks foregår i kulturskolens lokaler i Krognessvegen 33

Utstyr
Myke innesko, klær som barna kan være aktive i og en drikkeflaske med vann.

Pris Her finner du våre priser

 


Meld på