SKUG


SKUG-senteret ved Kulturskolen, Tromsø kommune er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning. (Mer informasjon om SKUG her)
Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologi, tilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret. 

Siden prosjekt-start i 2003 og åpningen av SKUG-senteret i 2007 har det blitt utviklet en spesial-kompetanse som er på topp med det beste i Verden, og unikt i norsk sammenheng. 

SKUG-senteret har i dag 

 • ca 20 elever som får ukentlig undervisning, 

 • lærer-ressurser selges til Universitetet i Tromsø, 

 • praksisplass i samarbeid med NAV, 

 • 2 tilrettelagte arbeidsplasser for arbeidstakere med omfattende funksjonsnedsettelser, 

 • det har vært og blir gjennomført diverse prosjekter i barnehager og skoler i Tromsø Kommune. 

 • SKUG-senteret er en del av et forskernettverk ved universitetet i Huddersfield der man deler og utvikler ny kunnskap innen fagfeltet tilpasset musikkteknologi. 

SKUG-senteret ønsker å bruke sin spesialkompetanse for å videreutvikle flere muligheter for å skape et inkluderende musikkmiljø i Tromsø.

Elevene har enkelttimer, spiller i band eller grupper og deltar på kulturskolens samspill og konserter. 

Målet er at alle som ønsker å lære å spille skal få muligheten uavhengig av funksjonsnedsettelser.
Ved å bruke spesielt tilpasset musikkprogramvare som kan styres med brytere, bevegelsessensorer, keyboards, spill-kontrollere eller iPad er det mulig for alle å lære å spille et instrument selvstendig

Elevene på SKUG-senteret er mellom 3 og 55 år. Det finnes ingen aldersbegrensninger, men vi prøver så langt det er mulig å sette sammen grupper av elever som vi tror kan fungere bra sammen og inspirere hverandre.

Mer informasjon om SKUG her

 Søk elevplass


Contact us

 • Kulturskolen, Tromsø kommune
 • Krognessveien 33
  9006 Tromsø

  Org. nr: 974 566 826

  Treffetid på telefon: 9-15

 • Phone: 77 69 33 00
 • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no