Serviceerklæring

 

Formål

Kulturskolen skal gi et tilbud om opplæring, utfoldelse og opplevelse innenfor de estetiske fagområdene til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan deretter også gi interesserte voksne dette tilbudet. Gjennom dette skal Kulturskolen bidra til gode leve- og oppvekstvilkår, sosial trygghet og et allsidig kulturelt miljø i kommunen.

 

Visjon

Gjennom god opplæring skal eleven få utfolde seg innenfor sitt fagområde, noe som igjen genererer gode opplevelser, og som gjør at vi kan internalisere god faglig kompetanse hos eleven.

Vår visjon er: "Alle skal lykkes". Vi jobber for at skolen skal gi store og små mestringsopplevelser til alle våre elever, uansett nivå og ferdigheter.

 

Dette kan du forvente av Kulturskolen:

1. Kulturskolen skal gi et opplæringstilbud preget av kvalitet og variasjon tilpasset den enkelte elev.

2. Kulturskolen underviser både individuelt og i grupper. Gruppeleksjoner skal utgjøre minst 40 minutters undervisning pr. uke, mens individuell undervisning utgjør minst 25 minutter ukentlig. Dette er i forhold til skolens årsplan. Skolen søker i størst mulig grad å gi et samspilltilbud til alle instumentalelever.

3. Kulturskolens personale skal ha et godt samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere om opplæringen. I løpet av skoleåret skal det avholdes målsettings- og evalueringssamtaler mellom elev/foresatte og lærer. I grupper med mange elever (f.eks. dans, drama og kulturmiks) avholdes det felles elev/foresatte-møter.

4. Alle elever skal i løpet av undervisningsåret få tilbud om å medvirke på minst èn konsert, forestilling, utstilling eller prosjekt som inngår i Kulturskolens undervisningstilbud (for våre lørdagstilbud i dans gjelder ikke dette - de har egen forestilling).

5. Hvert fagteam innenfor musikk gjennomfører flere prosjektuker i løpet av skoleåret. Elever og foresatte vil tidlig hvert semester bli informert om hvilke prosjekter som skal gjennomføres i prosjektukene.

 

 

 

 

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no