Vi gjør oppmerksom på at elevbetalinger faktureres to ganger årlig og er knyttet til kommunes purring- og inkassosystem. Faktura sendes til den som i søknaden er registrert som foresatt 1. 
Kontingenten fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Satsene er som følger fra 01.01.2019

Elevbetaling barn og ungdom 2.048,50 pr. semester
Elevbetaling voksne over 26 år 2.416,50 pr. semester
Ensembleavgift 364,- pr. semester
Instrumentleie 630,50 pr. semester


Ved oppstart i november eller april kan man få reduksjon på kr. 600,-
Ved oppstart på faget musikk i desember og mai er betalingen 600,-

Alle kommunale avgifter finner du her under:

www.tromso.kommune.no/priser

Contact us

  • Kulturskolen, Tromsø kommune
  • Krognessveien 33
    9006 Tromsø

    Org. nr: 974 566 826

    Treffetid på telefon: 9-15

  • Phone: 77 69 33 00
  • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no