Orientering til foresatte på Kulturskolen

Kulturskolen har laget en liten brosjyre som gir de foresatte nyttige tips i forhold til:

 • Øving
 • Hva forventer kulturskolen av deg som foresatt

Kulturskolen har obligatorisk oppmøte. Ved fravær skal du gi beskjed til din lærer eller til kulturskolens administrasjon. Ved fravær mer enn tre ganger i semesteret risikerer du å miste elevplassen din.
Meld straks fra til oss ved endringer på adresse, epost eller telefon!

Contact us

 • Kulturskolen, Tromsø kommune
 • Krognessveien 33
  9006 Tromsø

  Org. nr: 974 566 826

  Treffetid på telefon: 9-15

 • Phone: 77 69 33 00
 • Email: kulturskolen@tromso.kommune.no