Skip to main content

Ungdomskompani nord

Kulturskolen har nylig opprettet et dansekompani for ungdomsskoleelever som er ekstra interessert i dans. Ungdommen får i dette ungdomskompaniet et ekstra dansetilbud i tillegg til alle de andre danseklassene de går på. Kompaniet skal gi elevene mulighet til å utforske hva som er dans og flere måter man kan jobbe med dans. Målet er også å gi elevene mulighet til å danse på nye scener. Ungdomskompani nord har sin første opptreden på kulturskolen sin forestilling Ad Astra under Nordlysfestivalen. Ingeborg Tåga Grytås, Hanna Tjelmeland Fause og elevene har vært medvirkende i koreografiprosessen.