Om Kulturskolen

 

Kulturskolen, Tromsø kommune har historie tilbake til 1955 og ble kommunal i 1968. I 1999 fikk skolen sitt nåværende navn. Skolen er i dag fagsenter for musikk, dans og tverrfaglig tilbud, samt har et ressurssenter for funksjonshemmede elever, SKUG.

Skolen betjener i dag over 2100 elevplasser iberegnet våre sommerskoler, men fast ukentlig undervisning gis til om lag 1900 elever innenfor musikk, dans, tilpasset undervisning og tverrfaglig tilbud (musikk, dans og drama). Det gis undervisning på alle nivå. Skolens ressurser selges også til institusjoner som NOSO, UiT Norges Arktiske Universitet, videregående skoler, grunnskoler og sykehjem m.fl.

Internasjonalt har Kulturskolen siden 1993 hatt samarbeid med Arkhangelsk Music School nr.1 of Barents region og Dansensemble Druzba in Arkhangels. Dette samarbeidet har gjort skolen attraktiv innenfor de ulike disiplinene vi underviser i. Gjennom støtte fra Barentssekretariatet har skolen utviklet et godt lærer- og elevsamarbeid med disse to byene.

Skolen administrerer også musikkdelen av Den Kulturelle Skolesekken i Tromsø kommune.

Kulturskolen ønsker å være utviklingsrettet gjennom ulike prosjekter og arbeidsformer, samt fokuserer på å gi barn og unge utviklingsorientere lærere. Vårt arbeid handler først og fremst om å gi så god opplæring som overhodet mulig, sikre utfoldelse gjennom de estetiske fagene og skape store og små opplevelser gjennom bl.a. framføringer og konserter. Vår visjon er at "alle skal lykkes".

De over 60 ansatte ved skolen har høy pedagogisk og kunstnerisk utdanning og flere av våre lærere er ettertraktet innenfor sitt felt både nasjonalt og internasjonalt.

Kulturskolens lokaliteter er svært gode og er knyttet opp mot miljøet ved Musikkonservatoriet ved sambruk av noe av bygningsmassen.

Skolen har vært miljøfyrtårn siden 2009.

Kulturskolens beliggenhet
Du finner oss lettest ved å bruke buss eller annet miljøvennlig fremkomstmiddel. Rute 37 stopper ved skolen. Det er parkeringsplasser på skolens sørside. Disse er gebyrbelagt fram til kl 18.00. Det er også parkeringsplasser ved Tromsø Museum og ved parkeringsplassen til Telegrafbukta

 

English summary
The Culture School offers activities in music, dance and drama for both children and adults alike; mostly for children though. Located at the southern point of the Tromsø island the school boasts the state of the art studios and facilities. A highly educated and professional staff welcomes students to study the arts at any choosen level.